Bli Musikant!
Hvilket instrument skal jeg velge?
Hvorfor spille i korps?
Forventet foreldreinnsats
 

 
Hurra!! I fjor fikk vi 20 nye musikanter - vil DU være med?

Oppdatert 25.2.2024

NÅ er vi klar for en ny REKRUTTERINGSRUNDE! Førstemann til mølla - alle som melder seg inn før sommeren er sikret en-til-en instruktør fra skolestart. 

LES MER UNDER - her er masse nyttig info og videoer - og meld inn ditt barn. (Og les enda mer under fanen "Bli musikant"!)

Korps er gøy!! 


 Mer...

Har du lyst til å lære å spille et instrument - og ikke minst oppleve gleden ved å spille sammen med andre? Korpset er rett sted! Vi tar inn alle barn og unge som har lyst til å begynne, enten man er 8, 10, 12 eller 15 år. Det er aldri for sent å lære å spille et instrument.  Vi tilpasser undervisningen og samspillgrupper, både basert på kunnskapsnivå og alder.

Slik gjør du:

1) Meld inn musikanten ved å fylle ut skjema her. (NB! Skriv inn hvilket klassetrinn barnet begynner på til HØSTEN!)

2) HUSK; Innmeldingen er IKKE fullført før du også har meldt inn musikanten i vår Spond-gruppe Korpsrekrutter 2024!    https://group.spond.com/KWOKA

Spond er vår hovedkilde til informasjon, her kommer all informasjon om instrumentprøving, øvelser, arrangementer, etc.


Innmeldingsfrist

Vi har ingen absolutt frist, men det er veldig fint om du melder barnet inn før sommeren! Da er musikanten sikret en-til-en instruktør fra skolestart, dere kan snakke om korpset gjennom sommerferien - og vi kan bl.a. klargjøre instrument. Vi vil fortløpende finne instruktører for de som melder seg inn også etter sommerferien - men da kan valgene bli mer begrenset. 

Instrumentvalg og oppstart

De som begynner i korpset blir aspiranter. Ved innmelding setter du opp et førstevalg av hvilket instrument barnet ønsker å spille, men du må minimum sette opp et andrevalg også. Vi tilstreber oss å gi nye aspiranter sitt førstevalg, men både for å sikre at aspiranten får det instrumentet som passer han/henne best OG for å få en god fordeling av instrumenter, kan det hende at korpset ikke har mulighet til å gi alle nye aspiranter sitt førstevalg.

Les mer om instrumentene her, og se og hør en video om hvordan de ser ut og låter!

Øvelser og instruktører

Alle nye aspiranter får en profesjonell lærer til opplæring på instrumentet. Vi samarbeider med kulturskolen, og har også noen egne profesjonelle lærere tilknyttet korpset. Alle lærerne er pedagogisk utdannet. Nybegynnere spiller en periode kun hos instruktør, men begynner etter noen uker med samspill også. Da går man fra en øvelse i uken, til to. Hvor samspillet med de andre, sammen med dirigent, er selve korpsøvelsen. Her møter man alle de andre som nettopp har begynt i korpset. Oppstart samspill er etter høstferien. Avhengig av mestring og noe alder, vil man rykke opp i de ulike korpsene vi har: 

- Aspirantkorps (fra 2. og 3. klasse - og gjerne fra 4. klasse - nybegynnere) - fellesøvelse tirsdager kl 15.00 - 16.00, på Bekkestua barneskole (i SFO-tiden). Elever fra Hosle skole kjører sammen i maxi-taxi, fra Hosle til Bekkestua. Dette er stas! (Foreldre henter på Bekkestua.)
- Juniorkorps (fra 3. til 5. klasse, og spilt i minimum ett år) - fellesøvelse tirsdager kl 16.15 - 17.30, på Bekkestua barneskole (i SFO-tiden). Elever fra Hosle skole kjører sammen i maxi-taxi, fra Hosle til Bekkestua. Minst like stas som for aspirantene! (Foreldre henter på Bekkestua.)
- Hovedkorps (fra 5. klasse ----) - fellesøvelse tirsdager kl 18.00 - 20.00, på Bekkestua barneskole

Individuelle spilletimer med lærer (en eller to musikanter) kan være på alle hverdager i uken, på de ulike skolene (avtales individuelt).

Noe du lurer på?

For spørsmål om undervisningstilbudet, ta kontakt med Thea Våtsveen, undervisningsleder@hoslebekkestua.no
For generelle spørsmål om hvordan det er å spille i korpset, ta kontakt med Thea Falkenthal juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no
eller styreleder Elsa Doseth styreleder@hoslebekkestua.no
Hvilket instrument skal jeg velge?

Hosle og Bekkestua skolekorps er et brassband. 

Vi tilbyr opplæring på følgende instrument:
- kornett
- althorn
- baryton (euphonium)
- trombone
- tuba (begynner på baryton)
- slagverk - perkussion (marimba, klokkespill, pauker, trommesett, skarptromme, basstromme, mm.)

Se vår video om alle instrumentene her. Denne kan hjelpe deg å velge!

Tilbake til innmeldingssiden
Hvorfor spille i korps?

Å spille i skolekorps byr på tilhørighet og kameratskap. Gjennom deltagelse i en gruppe der alle er avhengig av hverandre for å oppnå et godt resultat, utvikles også evnen til å respektere og ta hensyn til hverandre. Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet, samarbeidsevne og evne til å ta ansvar - noe som kommer til nytte i andre sammenhenger også - ikke minst på skolen og senere i arbeidslivet.

Hjernetrim
Musikk er et fenomen som stimulerer hjernens evne til logisk tenkning, resonnement og kreativitet. Hendene, halsen og munnen opptar mesteparten av hjernens kontrollkapasitet. Oppøving av ferdigheter på blåseinstrumenter utviker derfor store deler av hjernens styringspotensial. Forskning viser at regelmessig systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konstentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har en stor overføringsverdi i forhold til andre fag og aktiviteter, særlig lesning, skriving og matematikk.

Med korpset får du:

  • En hobby som er sosialt utviklende
  • En mulighet til å uttrykke seg, både alene og i samspill med andre
  • En kanskje livslang interesse, og en sunn og morsom hobby
  • En fritidsaktivitet i nærmiljøet, som bidrar til å skape identitet og tilhørighet. I en tid med korte avstander i en elektronisk hverdag er ikke identitet og tilhørighet mindre viktig for vår utvikling 
Forventet foreldreinnsats

Oppdatert 21.5.2024

Hosle og Bekkestua skolekorps er et foreldredrevet korps. De musikalske instruktører og dirigenter er betalte profesjonelle aktører som har som oppgave å gi barna undervisning og en musikalsk utvikling fra år til år.  

Inntektene til korpset hentes i hovedak fra loppemarkedet og årsmedlemskap. Men også fra tilskudd fra Bærum kommune og andre støttespillere.


Her kan du lese om hva som forventes av foreldre:

Støtt musikanten
Foreldre har en viktig rolle med å oppmuntre musikanten til å øve- øvelse gjør mester som kjent. Det forventes også at foreldrene hjelper til med å ta vare på instrumentet, noter og uniformen som lånes ut av korpset.

Delta på Loppemarkedet
Loppemarkedet er korpset viktigste inntekstkilde og arrangeres vanligvis første helgen i mai hvert år. Dette er en skikkelig dugnad av den gamle gode sorten - og det forventes at alle korpsfamilier setter av helgen og hjelper til. Foreldrene får gjennom helgen god anledning til å bli kjent med andre foreldre og barn på kryss av alder og trinn. Her er det også mulighet for foreldrene å vekke til live selgeren i seg. Barna storkoser seg denne helgen.

Okkupasjon av fritiden?
For barna er øvelsene på skolen, og for de minste gjerne i SFO-tiden. Dette betyr at barna som regel tar seg til og fra øving på egen hånd. Foruten 17. mai, er det få eller ingen tidlige morgener. Konserter er det ca. 3 - 4 av i året, og også disse holdes gjerne i nærmiljøet. Det er to semiarer (øvelseshelger) i året, en i nærmiljøet og en med overnatting (høst og vår). I tillegg er det en årlig korpstur, enten i juni eller i august. Dette er et av årets høydepunkt!


Vær korpsvakt når du har barn i Hovedkorpset
Når du har barn i Hovedkorpset får man tildelt korpsvakt en til to ganger per semester, når det er samspilløvelse på tirsdager. Ler mer om korpsvaktens oppgaver her.


Bidra på turer eller arrangementer

Når korpset arrangerer f.eks julemesse, musikantfest eller turer for musikantene vil det være behov for bistand fra foreldrene.  Det kan være snakk om baking av kaker, ta en vakt i f.eks kafeteria eller på annen måte stille opp for at arrangementet skal kunne gjennomføres med en hyggelig sosial ramme. 

Last ned:
Hjelp_mitt_barn_vil_begynne_i_korpset_2020.pdf

Har du lyst til å spille et instrument, og er mellom 7 og 19 år?
Korpset tilbyr følgene:

 

Aspiranter

For hvem: Barn fra (2.) 3. – 5. klasse, nybegynnere 
Når: Individuell undervisning: 25 min/uke (ca. fra skolestart) når én elev. 35 min/uke når to undervises sammen, 45 min/uke når tre undervises sammen.

Fellesøvelse tirsdager, oppstart etter høstferien, i uke 41. Øvetiden er kl 15-16 på Bekkestua barneskole. Aspirantene fra Hosle kjører samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua. Foreldre henter på Bekkestua.

NB! Foresatte må huske å informere SFO om barnets spilletider, både eneundervisning og samspill.

Tilbudet: Samspill med dirigent, eneundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum kulturskole eller en av korpsets egne instruktører, eget instrument og deltakelse i ulike aktiviteter sammen med i korpset (som medlemskvelder, konserter, turer, etc.).
Innmelding Meld deg inn her
Oppstart og instruksjon: August, men korpset tilbyr fleksibel start. 

 Mer...
Juniorkorpset

Oppdatert 21.5.2024
For hvem: Alle som har spilt minimum ett år med instruktør
Når: Tirsdag kl 16.15-17.30, Bekkestua barneskole
Tilbudet: Samspill med dirigent, enkeltundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum Kulturskole, eget instrument og andre medlemstilbud i korpset
Inntak: August, etter minimum ett år i aspirantkorps
Øvelser skjer i Kuben på Bekkestua barneskole. Barna fra Hosle kjøres samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua. Foreldre henter på Bekkestua.

 Mer...
Hovedkorpset

Oppdatert 21.5.2024
For hvem: Barn og unge fra 9 – 19 år
Når: Tirsdager fra kl. 18.00 - 20.00, Bekkestua barneskole + individuell undervisning med profesjonelle instruktører
Tilbudet: Samspill med dirigent, individuell undervisning med profesjonell instruktør fra Bærum kulturskole, eget instrument og deltakelse i annet fullverdig medlemstilbud i korpset.
Inntak: Etter minimum 2 år i aspirant- og juniorkorps, eller etter nivå/ønske/behov. Aldri for sent å begynne å spille et instrument. Vi tilpasser inntaket til alle aldre.
Meld deg inn her

 Mer...
Konserter, seminarer

Hvert år viser korpset seg frem ved mange forskjellige anledninger.

I oktober/november hver år har vi høstkonsert enten på skolen eller i et annet konsertlokale.

Første søndag i advent arrangerer korpset på Adventskafé på Hosle skole, her tennes også julelysene ute ved skolen.

En helg i februar/mars drar korpset på vinterseminar! Da bor vi på hotell eller på annet et sted hvor vi har tilgang til gode øvingslokaler. Vinterseminarene er svært populære - i tillegg til det musikalske har vi også andre aktiviteter som f eks ski, aking og svømming.

Senere på våren har korpset vårkonsert, denne arrangeres typisk i et lokale utenfor skolen, f.eks Kulturhuset Stabekk Kino eller Østerås Kirke.
I juni drar junior-og aspirantkorpset på festival og hovedkorpset drar på sommertur.

Her er et glimt fra et tilfeldig valgt arrangement blant de siste årene:

  Korpstur til Sommarlandfestivalen
Brief med Birgitte og Borghild før neste post på programmet

Instruksjon og øving

I tillegg til samspilløvelser hver tirsdag på Bekkestua barneskole (NB! fra høsten 2022 øver ALLE våre korps på tirsdager på Bekkestua barneskole), så har hver musikant tilbud om individuell øvelse en gang i uken sammen med en personlig instruktør. For nye aspiranter kan det tilbys både individuell- og gruppeundervisning (2-3 musikanter).

Vi oppfordrer alle musikanter å øve noen minutter hver dag - det er utrolig hvor mye noen minutter hver dag gjør for fremgang og mestring! For å øke motivasjonen arrangerer vi av og til "øvekonkurranser": 1) De som har øvd mest innenfor et tidsrom over noen uker blir premiert - eller 2) Øvebingo - der det gjelder å fylle ut flest ruter innen et gitt tidsrom! Dette er gøy!

Utskriftsvennlig sideVis utskriftsvennlig side
 
 
  Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med korpset. Om publisering av bilder og film
(C) 2009-2022 Hosle og Bekkestua skolekorps Bispeveien 73, 1362 Hosle. Org nr: 993 771 546. Utviklet av Thomas Herland