Bli Musikant!
Hvilket instrument skal jeg velge?
Hvorfor spille i korps?
Forventet foreldreinnsats
 

 
Aspiranter

For hvem: Barn fra (2.) 3. – 5. klasse, nybegynnere 
Når: Individuell undervisning: 25 min/uke (ca. fra skolestart) når én elev. 35 min/uke når to undervises sammen, 45 min/uke når tre undervises sammen.

Fellesøvelse tirsdager, oppstart etter høstferien, i uke 41. Øvetiden er kl 15-16 på Bekkestua barneskole. Aspirantene fra Hosle kjører samlet i en maxi-taxi fra Hosle til Bekkestua. Foreldre henter på Bekkestua.

NB! Foresatte må huske å informere SFO om barnets spilletider, både eneundervisning og samspill.

Tilbudet: Samspill med dirigent, eneundervisning med profesjonell instruktør fra Bærum kulturskole eller en av korpsets egne instruktører, eget instrument og deltakelse i ulike aktiviteter sammen med i korpset (som medlemskvelder, konserter, turer, etc.).
Innmelding Meld deg inn her
Oppstart og instruksjon: August, men korpset tilbyr fleksibel start. 

Når du blir aspirant er du et fullverdige medlem av korpset. Du får eget instrument, spiller i samspill med andre nye og har 25 minutter undervisning per uke (evt. 35 / 45 minutter, når to eller tre undervises sammen) med egen instruktør gjennom Bærum kulturskole eller en av korpsets instruktører. 

Nybegynneropplæringen er gehørbasert, oftest unison. Aspirantene lærer enkle melodier, gjerne med tekst, slik at det er lett å huske hvordan melodiene er. Dette gir barna en god mestringsfølelse. Det legges vekt på at musikantene har det gøy, og får motivasjon til å spille/øve! Det er fint om instrumentet "ligger fremme" hjemme (men trygt i instrumentkassen) - slik at det er enkelt å ta det frem. Oppmuntre gjerne barnet til å spille litt hver dag. Det er også viktig med jevnlige konserter/opptredener, og ikke minst turer!

Sangene og melodiene tilpasses etter nivå og det velges melodier som er morsomme å spille, noen kjente og noen ikke så kjente låter.

Dirigent: Mona Østenstad
tlf 40 49 78 09/ monaostenstad@gmail.com
Dirigentassistent: Eivind Grøntvedt
tlf 40 20 31 38 / eivindsen@hotmail.no
Instruktør: Sølve Grødem Wold
tlf 928 36 803/ solvewold@gmail.com

Pris pr musikant pr halvår er kr 3.600,- og fordeler seg slik:
Kontingent, kr 400,-
Instrumentleie, kr 400,-
Instruksjon, kr 2.800,- (følger prisene til Kulturskolen i Bærum Kommune)
Se ellers vedtektene for korpset her

For mer informasjon, ta kontakt med Thea Falkenthal: juniorkorpsleder@hoslebekkestua.no  eller tlf. 456 64 575.

Aspirantenes aktivitetsplan

MånedDato/tidAktivitetAnsv.ForeldrevaktMerknad 
       
Korpscamp - torsdag 23. september 2021

Hele 32 nye har begynt i korpset i høst. Det er fantastisk gøy!

Torsdag 23. september 2021 på Bekkestua barneskole arrangerer vi Korpscamp - eller "Bli kjent"- fest. Her håper vi både barn og foresatte har anledning til å komme - her blir det nyttig info om korpset generelt, litt instrumentlære - og ikke minst får alle voksne prøve seg på en lommetrompet! (minitrompet)

Tentativt program
17:15                Oppmøte, hovedinngangen
17:30 - 18:15    Samspill aspiranter (Kuben, storsal) / foreldreskole, teori (Musikkrommet)
18:15 - 18:30    Pause
18:30 - 19:00    Samspill aspiranter / foreldreskole, spilling på lommetrompet
19:10 - 19:30    Konsert: barn og foreldre spiller for hverandre
19:30 - 20:00    Saft og boller

Se mer info i Spond!

Samtykke for bruk av bilder / videoer, H2022

Hei, 

Vi trenger et samtykke fra dere foresatte, for bruk av bilder / videoer. Vi velger å benytte vårt vanlige påmeldingsverktøy til dette. Svar på dette innen 15. november, ved å trykke enten Meld på (Ja til samtykke) eller Blir ikke med (Nei til samtykke) nederst i denne mailen. Legg evt. inn en kommentar i feltet for dette. På forhånd takk!

  1. Rekrutteringsvideoer

Korpset lager videoer som benyttes i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer. Disse vil bli distribuert og publisert i korpsets ulike kanaler. 

Jeg bekrefter at Hosle og Bekkestua skolekorps kan bruke klipp fra mitt barn til rekruttering for Hosle og Bekkestua skolekorps. Avtalen gjelder til det blir sendt en oppsigelse på dette. 

  1. Retningslinjer generelt - publisering av bilder og video

    Hosle og Bekkestua skolekorps har ellers disse retningslinjer:

    Hosle og Bekkestua skolekorps har en hjemmeside med adresse www.hoslebekkestua.no og egne Facebook-sider (både åpne og lukkede grupper). Ved offentlig publisering av informasjon knyttet til planlagte eller gjennomførte arrangementer kan det være aktuelt å legge ut bilder eller film av musikanter på nettsidene. I den forbindelse har korpset følgende bestemmelser: 
  • Det skal ikke publiseres nærbilder/portrettbilder av musikanter uten særskilt godkjennelse fra foresatte.
  • Film eller gruppebilder kan publiseres uten samtykke fra respektive foresatte.
  • Det legges ikke ut navn eller andre identifiserbare referanser på musikanter i tilknytning til bilder eller film
  • Kun et fåtall navngitte personer vil ha tilgang til å publisere informasjon allment tilgjengelig på korpsets nettsider.

Hvis intet annet er anmerket ved innmelding i korpset, så antas det at foresatte aksepterer disse bestemmelser. 

Foresatte kan når som helst reservere sitt barn mot enhver publisering av bilder/video på korpsets nettsider ved å sende en mail til info@hoslebekkestua.no Husk å oppgi musikantens navn! En slik mail vil bli fulgt opp med en bekreftelse av reservasjonen.

Dersom nærbilder skal brukes, kontaktes foresatte for egen samtykke-erklæring for dette.

Ta gjerne kontakt - om dere lurer på noe!

Vennlig hilsen
Elsa Doseth
Styreleder

styreleder@hoslebekkestua.no
tlf. 911 04 130

 


 Mer...
Undervisning 2022/2023
Fraværsmelding

Uansett årsak - Send SMS!

Da kan dirigentene tilpasse opplegg og øveprogrammetLaughing

Hovedkorps:
Lars Røyseng, tlf 913 23 864

Aspiranter og juniorer:
Mona Østenstad, tlf 404 97 809

Aspiranter og juniorer:
Sølve Grødem Wold, tlf 928 36 803


NB! Gi også beskjed om fravær til din instruktør fra Bærum Kulturskole!

Utskriftsvennlig sideVis utskriftsvennlig side
 
 
  Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med korpset. Om publisering av bilder og film
(C) 2009-2022 Hosle og Bekkestua skolekorps Bispeveien 73, 1362 Hosle. Org nr: 993 771 546. Utviklet av Thomas Herland